Podmioty w leasingu

Czym jest leasing?

Leasing jest umową, w wyniku której firma lub osoba przekazuje prawa do użytkowania swojego środka trwałego. Druga ze stron, czyli leasingobiorca, w zamian decyduje się na ponoszenie comiesięcznych świadczeń na rzecz leasingodawcy, czyli strony przekazującej prawa. Umowa leasingu zawierana jest na określony czas. Leasing to także osoba zbywającego. Jest to podmiot, od którego leasingodawca nabywa przedmiot. Warto dodać, że leasing przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, ponieważ mimo funkcjonowania leasingu konsumenckiego to jest to rozwiązanie bardzo słabo spopularyzowane, przez co niewiele przedsiębiorstw leasingowych posiada je w swoich ofertach.

Leasingodawca

Leasing nie istniałby bez osoby finansującej, czyli leasingodawcy. Leasingodawca oddaje środek trwały w odpłatne użytkowanie. Zwykle leasingodawcą jest firma, leasingowa, w której klient prowadzący działalność gospodarczą decyduje się podpisać umowę. Firmy te zwykle są spółkami z.o.o. Warto również wspomnieć, że liczba formalności koniecznych do zawarcia umowy zależy od rodzaju środka trwałego. Trzeba jednak szczerze przyznać, że formalności w leasingu jest naprawdę mało i jest to z pewnością o wiele łatwiejsze wyjście jeśli chodzi o finansowanie zewnętrzne w porównaniu z chociażby kredytowaniem. Wymagania, które stawiają firmy leasingowe także są bardzo niskie dlatego nawet nowe firmy mogą je z powodzeniem spełniać. Oczywiście warunki nie będą tak świetne jak dla przedsiębiorstw z wieloletnim stażem biznesowym, jednak dalej będzie to świetny sposób na sfinansowanie inwestycji.

Leasingobiorca

Leasing nie istniałby również bez osoby korzystającej, czyli leasingobiorcy. Ma on prawo do korzystania z środka trwałego określonego w umowie. Umowa również ściśle określa warunki korzystania z niej. Leasingobiorca jest zwykle podmiotem posiadającą działalność gospodarczą oraz status przedsiębiorcy. Od 2011 roku może leasingobiorcą może również zostać osoba fizyczna.

Zbywca

W leasing wchodzi również zbywca, czyli podmiot, od którego leasingodawca nabywa środek trwały. Zbywca jest uwzględniany w umowie leasingowej. Leasingodawca jest również zobowiązany do przekazania korzystającemu odpisu umowy zakupu oraz innych, związanych z nią, dokumentów. Warto również wspomnieć, że leasing jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

fourteen − 11 =