Kredyt i leasing – ważne informacje

Słowem wstępu do tematu

Leasing samochodowy jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród przedsiębiorców. Według badań, największym plusem są łatwe procedury zawarcia umowy leasingowej i szybkie badanie zdolności finansowej według kryteriów wytyczonych przez firmy leasingowe. Samochody leasing stał się tak popularny, że wiele firm charakteryzuje się wyłączenie działalnością leasingową. Nie powinno to nikogo dziwić, jako że od niemalże samego wprowadzenia leasingu do kraju to właśnie samochody osobowe są najpopularniejsze, chociaż w 2016 roku pod względem wpływów do firm leasingowych niemalże zrównały się z maszynami i urządzeniami.

Dlaczego leasing?

Leasing samochodowy jest bardzo korzystnym rozwiązaniem w formie leasingu operacyjnego. W tym wypadku firmy mogą wpisywać go w koszty uzyskania przychodu. Dużym plusem są, wcześniej wspomniane, łatwe procedury zawarcia umowy. Dodatkowo, plusem jest także fakt, że po upłynięciu okresu umowy leasingobiorca może wykupić środek trwały po bardzo korzystnej cenie. Oczywiście zakładając, że wybierze leasing operacyjny wysokiej raty. Każdy przedsiębiorca może bowiem również zdecydować się na leasing niskiej raty, gdzie raty będą maksymalnie obniżone, a kwota wykupu bardzo wysoka – takie rozwiązanie korzystne jest przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy nie są zainteresowani wykupem samochodu, a cykliczną jego wymianą przez podpisywanie nowych umów leasingowych. W leasingu finansowym zwykle spłaca się całość w trakcie umowy i dzięki temu po jej zakończeniu bez dodatkowych opłat pozostaje się jedynym właścicielem środka trwałego.

Kredyt

Procedury podjęcia kredytu są bardziej skomplikowane niż umowa o leasing samochodowy. Kryteria oceny zdolności kredytowej są dużo cięższe do spełnienia. Raty kredytowe są wyższe niż raty leasingowe. Wszystkie opłaty kredytowe mogą po zsumowaniu wynieść ponad 125% wartości pojazdu, leasing samochodowy oferuje natomiast raty o łącznej wysokości 80% pojazdu oraz późniejszą możliwość wykupu środka trwałego.

Podsumowanie

Leasing samochodowy jest korzystniejszą opcją. Głównym atutem jest tutaj oszczędność czasu i niższy nakład papierkowej roboty. Plusem jest także możliwość wykupu, po upłynięciu okresu umowy, na stałe pojazdu lub jego oddanie. Leasing samochodowy to także korzyści podatkowe, różniące się od siebie w zależności jaką opcję leasingu się wybierze.

Leasing w kraju

Historia

W ostatnim dwudziestoleciu nastąpił gwałtowny wzrost branży leasingowej. Leasing rozwijał się wraz z gospodarką wolnorynkową. Każda, nowo-powstała firma leasingowa wnosiła jakąś świeżość. Dziś leasing w Polsce, jest bardzo dobrze rozwiniętą gałęzią gospodarczą. Leasing stał się jednym z głównych źródeł finansowania inwestycji. Każdego roku do portfeli przedsiębiorstw leasingowych trafia coraz więcej pieniędzy dzięki czemu niezmiennie od wielu lat leasing bije wszelkie rekordy popularności. Jeśli chodzi o najpopularniejsze środki trwałe to niezmiernie są to samochody osobowe do trzech i pół tony. Warto jeszcze dodać, że w ostatnim roku dobry leasing maszyn i urządzeń niemalże zrównał się pod wpływem przychodów z leasingiem samochodowym, co pokazuje jak wszechstronnym rozwiązaniem jest leasing i jak wiele firm decyduje się właśnie w taki sposób finansować coraz to nowsze inwestycje.

Dane liczbowe

W 2012 roku branża leasingowa przekazała na rzecz leasingobiorców środki trwałe o wartości 31,2 miliarda złotych. Dzięki temu został pokryty deficyt budżetowy kraju. Co trzecia inwestycja przedsiębiorcza jest finansowana dzięki funduszom zapewnianym przez firmy leasingowe. Leasing zadomowił się w biznesie ciągników siodłowych, gdzie poziom finansowania przekracza 60%. Dla porównania. W roku 2016 łączne finansowanie polskiej branży leasingowej wyniosło aż 58,1 miliarda złotych, a więc prawie dwa razy tyle, a łączna wartość aktywnego portfela leasingowego na koniec 2016 roku wyniosła 105,1 miliarda złotych!

Plusy

Leasing zapewnia bezpieczny, efektywny i stały dostęp do środków niezbędnych do inwestycji. Leasing obecnie stał się też nieodłączną, dochodową i bezpieczną gałęzią krajowej gospodarki. Branża leasingowa stanowi swoiste lustro trendów, jakie staną się udziałem rynku polskiego za pół roku. Leasing występuje w wielu formach dzięki czemu sprawdza się w każdym odłamie biznesowym.

Podsumowanie

Leasing jest świetnym źródłem pozyskiwania niezbędnych funduszy dla przedsiębiorstw. Zapewnia on korzystne rozliczenia księgowe środków trwałych wziętych w leasing. Istnieją różne formy leasingu – operacyjny, finansowy i zwrotny. Każdy rodzaj przedsiębiorstwa znajdzie dla siebie korzystną formę leasingu. Przykładowo, leasing zwrotny pozwala na sprzedaż nieruchomości i późniejsze wzięcie ich w leasing, pozyskując dzięki temu środki finansowe na inwestycje lub bieżącą działalność.

Nieruchomości za dofinansowania

Co to jest?

Leasing zwrotny to umowa cywilnoprawna. Przedsiębiorca poszukujący środków na prowadzenie działalności może zdecydować się na leasing zwrotny. Charakteryzuje się tym, że leasingodawca wykupuje nieruchomość od leasingobiorcy, a następnie oddaje mu ją na jakiś okres czasu (zwykle ok. 10 lat) na mocy umowy leasingu. Po upływie umowy leasingobiorca może ponownie wykupić nieruchomość na stałe. Oczywiście w trakcie tej umowy leasingu spłaca powoli wartość nieruchomości, dlatego też kwota wykupu wcale nie musi być wysoka, może ona wynosić nawet zero procent w zależności od tego, ile zostanie spłacone w trakcie trwania umowy leasingowej.

Przedmiot leasingu

W leasing zwrotny może wchodzić każdy środek trwały, który podlega amortyzacji. Bardzo ważnym elementem jest odpowiednia wycena majątku. Wartościami środków trwałych są wartości rynkowe, a nie księgowe. Jeśli rzeczoznawca wycenił środek trwały na określoną kwotę, to właśnie na tyle zostanie zawarta umowa leasingu. Może więc dla niektórych to rozwiązanie okazać się nie tak opłacalne, jak zakładali z początku, jeśli wyceniali coś ponad wartość rynkową. Najczęściej leasing zwrotny zawiera się natomiast na nieruchomości.

Rachunkowość

Leasing zwrotny nie jest regulowany w ustawie o rachunkowości. Nie reguluje ona także ujmowania leasingu w księgach rachunkowych. Ustawa nie określa zasad ustalania kosztów i przychodów leasingodawcy, ani kosztów leasingowych leasingobiorcy. Finansujący i korzystający mogą stosować się do uregulowań zawartych w MSR nr 17. Według MSR ujęcia sprzedaży i leasingu zależą od rodzajów leasingu.

Podsumowanie

Leasing zwrotny jest szczególną odmianą leasingu. Wyróżnia go konieczność zawarcia umowy sprzedaży przed umową leasingu. Leasing zwrotny jest świetną alternatywą dla przedsiębiorstw, które potrzebują środków finansowych, a nie chcą zawierać ryzykownych transakcji kredytowych. Leasing zwrotny dzieli się, podobnie jak tradycyjny leasing, na leasing operacyjny i finansowy. To zdecydowanie jedna z najlepszych form odblokowania zamrożonych w nieruchomościach pieniędzy, dzięki której szybko można je pozyskać nie tracąc nieruchomości i powolutku sobie ją spłacając by po okresie np. dziesięciu lat z powrotem wróciła do majątku firmowego.

Alternatywa w pozyskiwaniu kapitału

Popularność leasingu

Leasing zwrotny to alternatywna forma pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Leasing ten pozwala na zdobycie dużych kwot pieniężnych nadal korzystając ze swojej nieruchomości. W ostatnich latach ten rodzaj leasingu stał się popularny. Zapewnia on, oprócz kapitału inwestycyjnego, także fundusze na opłacanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Firma korzystająca z umowy na prosty leasing zwrotny może więc w prosty sposób odblokować zamrożone w nieruchomościach pieniądze wraz z możliwością dalszego tych nieruchomości użytkowania z opcją późniejszego wykupu.

Działanie

Leasing zwrotny jest dobrym sposobem na uwolnienie części kapitału zamrożonego firmy. Leasingodawca odkupuje majątek (głównie nieruchomości) od leasingobiorcy. Następnie, po zawarciu umowy sprzedaży, zawierana jest umowa leasingu. Korzystający za użytkowanie nieruchomości płaci, określony w umowie, czynsz. Leasing zwrotny oferuje większość polskich firm leasingowych. Warto również dodać, że w tym przypadku przedsiębiorca ma także prawo pierwokupu, dlatego nie trzeba obawiać się, że daną nieruchomość utracimy. Wystarczy płacić raty w terminach i później zapłacić kwotę wykupu, aby nieruchomość wróciła do pierwotnego właściciela.

Wykorzystanie kapitału

Leasing zwrotny jest zawierany, w dużej ilości przypadków, do refinansowania nieruchomości w celu zwiększenia jej rynkowej wartości. W ramach reinwestycji poprawia się jej jakość, wymienia wadliwe elementy lub rozbudowuje się. Dyrektor generalny Polskiego Związku Leasingu wspomina, że często leasing ten jest zawierany, aby szybko pozyskać refinansowanie inwestycji zaraz po jej sfinansowaniu.

Ulgi podatkowe

Korzyścią finansową są pozyskane środki inwestycyjne lub obrotowe. Leasing ten wiąże się również z przyspieszoną amortyzacją przedmiotu, odnosi się ona do leasingu operacyjnego. Stawka ta wynosi 3,3 procent, a nie 2,5 procent. Jak podkreśla jednak ekspert, aby leasing ten był korzystny trzeba odpowiednio określić finanse, plany inwestycyjne i dopasować produkt do potrzeb przedsiębiorcy. Trzeba więc pamiętać, że leasing jest świetnym sposobem finansowania zewnętrznego, jednak jak każda inna decyzja przedsiębiorstwa, musi zostać ona bardzo poważnie przemyślana i poddana takiej analizie, która jednoznacznie określi, czy tak długoterminowe zobowiązanie finansowe nie będzie miało zgubnego wpływu na przedsiębiorstwo i jego finanse.

Podmioty w leasingu

Czym jest leasing?

Leasing jest umową, w wyniku której firma lub osoba przekazuje prawa do użytkowania swojego środka trwałego. Druga ze stron, czyli leasingobiorca, w zamian decyduje się na ponoszenie comiesięcznych świadczeń na rzecz leasingodawcy, czyli strony przekazującej prawa. Umowa leasingu zawierana jest na określony czas. Leasing to także osoba zbywającego. Jest to podmiot, od którego leasingodawca nabywa przedmiot. Warto dodać, że leasing przeznaczony jest głównie dla przedsiębiorców, ponieważ mimo funkcjonowania leasingu konsumenckiego to jest to rozwiązanie bardzo słabo spopularyzowane, przez co niewiele przedsiębiorstw leasingowych posiada je w swoich ofertach.

Leasingodawca

Leasing nie istniałby bez osoby finansującej, czyli leasingodawcy. Leasingodawca oddaje środek trwały w odpłatne użytkowanie. Zwykle leasingodawcą jest firma, leasingowa, w której klient prowadzący działalność gospodarczą decyduje się podpisać umowę. Firmy te zwykle są spółkami z.o.o. Warto również wspomnieć, że liczba formalności koniecznych do zawarcia umowy zależy od rodzaju środka trwałego. Trzeba jednak szczerze przyznać, że formalności w leasingu jest naprawdę mało i jest to z pewnością o wiele łatwiejsze wyjście jeśli chodzi o finansowanie zewnętrzne w porównaniu z chociażby kredytowaniem. Wymagania, które stawiają firmy leasingowe także są bardzo niskie dlatego nawet nowe firmy mogą je z powodzeniem spełniać. Oczywiście warunki nie będą tak świetne jak dla przedsiębiorstw z wieloletnim stażem biznesowym, jednak dalej będzie to świetny sposób na sfinansowanie inwestycji.

Leasingobiorca

Leasing nie istniałby również bez osoby korzystającej, czyli leasingobiorcy. Ma on prawo do korzystania z środka trwałego określonego w umowie. Umowa również ściśle określa warunki korzystania z niej. Leasingobiorca jest zwykle podmiotem posiadającą działalność gospodarczą oraz status przedsiębiorcy. Od 2011 roku może leasingobiorcą może również zostać osoba fizyczna.

Zbywca

W leasing wchodzi również zbywca, czyli podmiot, od którego leasingodawca nabywa środek trwały. Zbywca jest uwzględniany w umowie leasingowej. Leasingodawca jest również zobowiązany do przekazania korzystającemu odpisu umowy zakupu oraz innych, związanych z nią, dokumentów. Warto również wspomnieć, że leasing jest bardzo popularnym rozwiązaniem wśród małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Charakterystyka umów leasingowych

Prawo

Umowa leasingu regulowana jest w polskim prawie przez Kodeks cywilny w artykułach 709.1-709.18. Prawo zobowiązuje do zawierania umowy na piśmie, w przeciwnym razie jest nieważna. Umowa leasingu może być zawierana jedynie na rzeczy materialne. W umowie na leasing nienazwanej o charakterze leasingowym można zawierać ją również na dobra niematerialne i prawne.

Strony umowy

Leasingobiorcą określa się klienta prowadzącego własną działalność gospodarczą. Leasingodawcą określa się firmę leasingową, która jest w stanie nabyć dla przedsiębiorcy dany środek trwały, a następnie udostępnić go mu na warunkach określonych w porozumieniu leasingowym. Umowa leasingu polega na nabyciu przez leasingobiorcę rzeczy na określony czas w zamian za dokonywanie miesięcznych opłat na rzecz leasingodawcy za możliwość korzystania z przedmiotu. Umowa leasingu to jednak nie tylko leasingobiorca i leasingodawca, lecz także zbywca. Zbywca jest osobą, która sprzedaje leasingodawcy dane dobro.

Leasing operacyjny

Umowa leasingu często zawierana jest na zasadzie leasingu operacyjnego. Na tę formę finansowania zawiera się ponad siedemdziesiąt procent wszystkich umów leasingowych. W umowie tej leasingodawca przekazuje środek trwały leasingobiorcy na określoną ilość czasu. Leasingobiorca w zamian wpłaca miesięczne raty leasingowe na konto leasingodawcy. W rozliczeniu księgowym raty stanowią koszty uzyskania przychodów dla leasingobiorcy, a środek trwały brany w leasing nie ulega amortyzacji. Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dorzuca się również opłatę inicjalną, która może wynosić od zera do nawet kilkudziesięciu procent. Jeśli przedsiębiorca chce po zakończeniu umowy leasingowej zostać wyłącznym właścicielem danego środka trwałego to będzie on zobowiązany do uiszczenia opłaty wykupu, który może wynosić od zera do kilkudziesięciu procent (zwykle 0-15 procent)

Leasing finansowy

Umowa leasingu zawierana jest również na leasing kapitałowy. Zasady opłacania rat i przekazywania dóbr trwałych są takie same jak w leasingu operacyjnym. Różnica polega na tym, że leasingobiorca amortyzuje środek trwały. Umowa leasingu finansowego zawiera również klauzule możliwości przeniesienia tytułu wartości oraz prawo późniejszego wykupu dobra trwałego przez leasingobiorcę. Zwykle jednak w trakcie umowy leasingu spłacić trzeba pełną wartość i nie ma wykupu.