Alternatywa w pozyskiwaniu kapitału

Popularność leasingu

Leasing zwrotny to alternatywna forma pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Leasing ten pozwala na zdobycie dużych kwot pieniężnych nadal korzystając ze swojej nieruchomości. W ostatnich latach ten rodzaj leasingu stał się popularny. Zapewnia on, oprócz kapitału inwestycyjnego, także fundusze na opłacanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Firma korzystająca z umowy na prosty leasing zwrotny może więc w prosty sposób odblokować zamrożone w nieruchomościach pieniądze wraz z możliwością dalszego tych nieruchomości użytkowania z opcją późniejszego wykupu.

Działanie

Leasing zwrotny jest dobrym sposobem na uwolnienie części kapitału zamrożonego firmy. Leasingodawca odkupuje majątek (głównie nieruchomości) od leasingobiorcy. Następnie, po zawarciu umowy sprzedaży, zawierana jest umowa leasingu. Korzystający za użytkowanie nieruchomości płaci, określony w umowie, czynsz. Leasing zwrotny oferuje większość polskich firm leasingowych. Warto również dodać, że w tym przypadku przedsiębiorca ma także prawo pierwokupu, dlatego nie trzeba obawiać się, że daną nieruchomość utracimy. Wystarczy płacić raty w terminach i później zapłacić kwotę wykupu, aby nieruchomość wróciła do pierwotnego właściciela.

Wykorzystanie kapitału

Leasing zwrotny jest zawierany, w dużej ilości przypadków, do refinansowania nieruchomości w celu zwiększenia jej rynkowej wartości. W ramach reinwestycji poprawia się jej jakość, wymienia wadliwe elementy lub rozbudowuje się. Dyrektor generalny Polskiego Związku Leasingu wspomina, że często leasing ten jest zawierany, aby szybko pozyskać refinansowanie inwestycji zaraz po jej sfinansowaniu.

Ulgi podatkowe

Korzyścią finansową są pozyskane środki inwestycyjne lub obrotowe. Leasing ten wiąże się również z przyspieszoną amortyzacją przedmiotu, odnosi się ona do leasingu operacyjnego. Stawka ta wynosi 3,3 procent, a nie 2,5 procent. Jak podkreśla jednak ekspert, aby leasing ten był korzystny trzeba odpowiednio określić finanse, plany inwestycyjne i dopasować produkt do potrzeb przedsiębiorcy. Trzeba więc pamiętać, że leasing jest świetnym sposobem finansowania zewnętrznego, jednak jak każda inna decyzja przedsiębiorstwa, musi zostać ona bardzo poważnie przemyślana i poddana takiej analizie, która jednoznacznie określi, czy tak długoterminowe zobowiązanie finansowe nie będzie miało zgubnego wpływu na przedsiębiorstwo i jego finanse.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

5 × two =