Charakterystyka umów leasingowych

Charakterystyka umów leasingowych

Poniższy tekst zawiera informacje prawne dotyczące umowy leasingowej oraz charakterystyki leasingów operacyjnego i finansowego

Podmioty w leasingu

Podmioty w leasingu

Poniższy tekst zawiera informacje o leasingu oraz opisuje podmioty w nim uczestniczące

Wybierz leasing dla swoich potrzeb

Leasing samochodowy, zwrotny

Wybierz leasing dla swoich potrzeb W tym serwisie znajdują się informacje o rodzajach leasingu: operacyjnym, finansowym, zwrotnym oraz opis leasingu w Polsce, charakterystyka leasingu samochodowego i informacje z nim związane. Na stronie znajduje się również tekst opisujący historię leasingu, ogólnikowe dane o rozroście branży, plusy  i cechy leasingu. Na wstępie warto poznać, czym jest leasing. A jest to umowa zawierana pomiędzy klientem, czyli leasingobiorcą, a firmą leasingową, inaczej nazywaną leasingodawcą. Zawiera się ją na określony czas zwykle zawierający się pomiędzy 24-60 miesięcy. W trakcie tej umowy leasingobiorca dostaje od firmy leasingowej pożądany środek trwały i spłaca go okresowo (zwykle raty są comiesięczne). W zależności od tego, czy wybierze leasing operacyjny, czy finansowy - będzie to wyglądały nieco inaczej, gdyż charakterystyka obu form leasingowych jest dość różna. Dla przykładu - w leasingu finansowym trzeba zamortyzować całą wartość środka trwałego i dostaje się go potem na stałe bez opłat, a w operacyjnym minimum czterdzieści procent i aby pozostać jego właścicielem po umowie trzeba zapłacić ustaloną w umowie kwotę wykupu.

Alternatywa w pozyskiwaniu kapitału

Poniższy tekst opisuje leasing zwrotny, jego działanie, możliwości wykorzystania kapitału i ulgi podatkowe

Nieruchomości za dofinansowania

Poniższy tekst opisuje pojęcie leasingu zwrotnego, jego przedmiot, rachunkowość

Leasing w kraju

Poniższy tekst zawiera informacje o leasinug, historię, dane liczbowe oraz jego plusy

Kredyt i leasing

Poniższy tekst zawiera informacje o leasingu samochodowym oraz korzyści płynące z wyboru leasingu